Bestuur van Vedo'70

Voorzitter
Eveline Wigmans
voorzitter@vedo70.nl

Penningmeester/Ledenadministratie
Joyce Bouwman
penningmeester@vedo70.nl

Secretariaat
secretaris@vedo70.nl

Wedstrijd secretariaat
Chris Segerius
chris@vedo70.nl 
 
Bestuursleden kunnen hier inloggen met de bij hen bekende gegevens.
 

Commissies

Jeugd
Angela Blokland en Laura Blokland
jeugd@vedo70.nl

Activiteiten
Elly Bouter, Angela Blokland en Laura Blokland
activiteiten@vedo70.nl

PR
Vacant

Sponsoring
Eveline Wigmans
info@vedo70.nl